Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix met zorg samengesteld, doorgegeven en zo veel als mogelijk actueel gehouden, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededelingen worden aangebracht.

Conservatrix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op of via haar website opgenomen informatie. De eventuele op deze website verstrekte informatie en/of aanbevelingen mogen nimmer worden opgevat als persoonlijk advies. De gebruiker dient de juistheid en volledigheid van deze gegevens altijd te verifiëren en de gegevens altijd in samenspraak met zijn of haar financieel adviseur voor zijn of haar persoonlijke situatie te evalueren.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en het gebruikte beeldmateriaal berusten bij Conservatrix. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conservatrix. Conservatrix garandeert niet dat de informatie dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verwijzingen naar websites die niet door Conservatrix worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Deze websites worden niet door Conservatrix onderhouden en zij heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en/of inhoud hiervan. Conservatrix kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Conservatrix worden onderhouden wordt nadrukkelijk afgewezen. Conservatrix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet correct en ononderbroken functioneren van deze website, noch voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden.